کیل مواد مصرفی
تعرفه واردات

کاشی و سرامیک
.......................................

جوهر چاپ دیجیتال

رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشورها
نمایشگاه های کاشی و سرامیک

دهمین نمایشگاه بین المللی ساختمان اربیل - عراق
........................................
آغاز فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور در سال 1395 جهت اطلاع به وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه فرمائید.
.........................................
دهمین نمایشگاه ساختمان ترکمنستان 2016
........................................
فراخوان نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در کابل 2016
........................................
نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران کی یف - اکراین 2016 
..........................................
بیست و سومین دوره نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستان 2016
..........................................
دومین همایش سراسری معماری، مسکن و شهرسازی
.........................................
سومین دوره نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی
........................................
ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و تأسیسات ازبکستان
........................................
نمایشگاه اختصاصی جمهوری ایلامی ایران در استانبول ترکیه
.........................................
برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان و انرژی، آب و برق خدمات فنی مهندسی ایران پروژه و همایش تجاری ایران و آذربایجان
..........................................
بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
آفریقای جنوبی
..........................................
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو
..........................................
نمایشگاه اختصاصی ایران در ترکیه
............................................
برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه ترکمنستان
..........................................
دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان پاکستان -کراچی
..........................................
دهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تأسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی زنجان
............................................
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی اربیل
............................................
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان
..............................................
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو - آذربایجان
.............................................
نقشه نمایشگاه

مصوبه هیأت مدیره انجمن در مورد تعطیلی خطوط تولیدی

مصوبه هیأت مدیره انجمن در مورد کاهش 50% تولید کاشی

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

آمار 6ساله کاشی و سرامیک

اهم مکاتبات انجمن با اعضاء