آمار صنعت

اخبار مهم


قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ابلاغ شد.
گیرندگان تسهیلات از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف نمایند.
.........................................................................................................


اهم مصوبات هیأت مدیره
اهم مکاتبات با دولت و مجلس

نامه به وزیر صنعت و معدن تجارت
...............................................
نامه به مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا
...............................................
نامه به معاونت امور معادن و صنایع معدنی
...............................................
نامه به مدیر کل دفتر صنایع معدنی
...............................................

آمار 5 ساله صنعت کاشی و سرامیک