يکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

ثبت نام نمایشگاه کاشی و سرامیک 1397

دانلود فرم فارسی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی تهران

قابل توجه مشارکت کنندگان در بخش ارزی:
جهت ثبت نام، فرم انگلیسی را در قسمت انگلیسی سایت دانلود نمایید.

آمار 8 ساله کاشی و سرامیک

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

اهم مکاتبات انجمن با اعضاء
نقشه نمایشگاه