چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶

کیل مواد مصرفی
تعرفه واردات

کاشی و سرامیک
.......................................

جوهر چاپ دیجیتال

رایزنان بازرگانی ایران در دیگر کشورها
نمایشگاه های کاشی و سرامیک
یازدهمین کنگره سرامیک ایران
...........................................
سومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران
..........................................
بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان و عمران ولگا
.........................................
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گرجستان
.............................................
نمایشگاه ساختمان کنیا نایروبی
...................................................
 نوزدهمین نمایشگاه صنعت راه و ساختمان قزاقستان - آستانا
..................................................
(نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت کاشی و سرامیک آ سه آن (تایلند
.....................................
بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان  تانزانیا
......................................
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان قزاقستان
....................................
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنیا
.....................................
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان آلماتی
...................................
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان باکو آذربایجان 
................................................


مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره انجمن

مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره انجمن برگزار گردید.
...........................................................................................................
نتایج رأی گیری اولین جلسه هیأت مدیره جدید و انتخابات داخلی انجمن
...........................................................................................................
مصوبه انجمن در مورد افزایش 20 % نرخ فروش کاشی و سرامیک
...........................................................................................................

 

مصوبه هیأت مدیره انجمن در تاریخ 10/6/95

مصوبه هیأت مدیره انجمن در مورد تعطیلی خطوط تولیدی

مصوبه هیأت مدیره انجمن در مورد کاهش 50% تولید کاشی

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبرد توسعه صنعتی پس از 15 سال نهایی شد

آمار 7 ساله کاشی و سرامیک

اهم مکاتبات انجمن با اعضاء
نقشه نمایشگاه