گالری تصاویر

برگزاری مجمع انجمن 1389

همایش چشم انداز بازار کاشی و سرامیک ایران و عراق 4 اسفندماه 1392

نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران سال 1393

اولین کنفرانس بین المللی کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی ایران آذر 1393

نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و بهداشتی تهران سال 1394

نشست انجمن صنفی با انجمن صنفی مواد شیمیایی ساختمان  1395

برگزاری جلسه انجمن با قائم مقام وزارت صمت آبان 1395

مجمع انتخابات هیئت مدیره انجمن در دی ماه 1395

 جلسه انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران با انجمن سرامیک چین اسفند 1395 

جلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن 1395

نشست خبری انجمن بهمن ماه 1395

 1395 همایش مدیران عامل شرکتهای عضو انجمن

کنگره کاشی و سرامیک سال 1396

نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران سال 1396

سفر هیئت مدیره انجمن به پاکستان 1396

حضور انجمن در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کراچی 1396

نشست مدیران کارخانجات کاشی و سرامیک یزد با استاندار یزد اردیبهشت 1396

همایش مدیران فنی شرکت های عضو انجمن یزد 1396

دوره آموزشی کوره رولری 25 مهر 1396

دوره آموزشی کوره رولری 26 مهر 1396

نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران سال 1397

برگزاری همایش انجمن در یزد آبان 1397

نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران سال 1398


بازدید: 3899