آمار تولید، مصرف، صادرات و واردات کاشی جهان در سال 2010

آمار تولید، مصرف، صادرات و واردات کاشی جهان در سال 2010


 

کشور
 
ده کشور برتر تولیدکننده کاشی جهان در سال 2010 درصد از تولید جهانی در 2010
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 چین  1807  1810  1868  2100  2300  2500  3000  3200  3400  3600  4200  44.1
 برزیل  453  473  508  534  566  568  594  637  713  715  753  7.9
 هند      215  240  270  298  340  385  390  490  550  5.8
 ایران  76  91  120  160  175  190  210  250  320  350  400  4.2
 ایتالیا  632  638  638  603  589  570  569 559   513  368  387  4.1
 ویتنام  55  95  95  134  138  176  199  254  270  295  375  3.9
 اسپانیا        583  596  609  608  585  495  324  366  3.8
 اندونزی      104  154  163  175  170  235  275  278  287  3.0
 ترکیه    150  163  189  216  261  265  260  225  205  245  2.6
 مصر              122  140  160  200  220  2.3

 

کشور
 
ده کشور برتر مصرف کننده کاشی جهان در سال 2010 درصد از مصرف جهانی در 2010
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 چین  1400  1500 1600  1700 1850  2050  2450  2700  2830  3030  3500  37.4
 برزیل  395  417  456 421  448  443  486  535  605  645  700  7.5 
 هند      210 235  270  303  350  397  403  494  557  6.0 
 ایران  74 89  114  137  140  153  182  236  265  295  335  3.6 
 ویتنام        95 115  120  145  210  220  240  330  3.5 
 اندونزی              148 178  262  297  277  3.0 
 مصر              103 105  140  180  200  2.1 
 امریکا  212 211   246 262  293  304  308  248  211  173  186  2.0 
عربستان سعودی              100 110  136  166  182  1.9 
مکزیک              164 173  176  163  168  1.8 

 

 

کشور
 
ده کشور برتر صادر کننده کاشی جهان در سال 2010 درصد از صادرات جهانی در 2010
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 چین  24 53  125  207  260  342  450  500  570  584  705  36.8 
 ایتالیا  436 441  438  418  413  390  396  379  355  281  289  15.1 
 اسپانیا  312 339  357  336  341  341  336  333  306  235  248  13.0 
 ترکیه  52 57  72  85  94  97  93  104  92  67  84  4.4 
 برزیل 57  60  74  104  126  114  115  102  81  61  57  3.0 
 ایران  3 3.3  3.9  5.4  8.3  12.7 18.2 21.3 27  40  54  2.8 
 مکزیک 33  37  33  29  32  46  55  56  62  51  52  2.7 
 لهستان       13  17  19  21  30  34  35  42  2.2 
 امارات       22  23  25  32  38  34  31  32  1.7 
 تایلند     26  31  36  31  27  25  25  36  32  1.7 

 

 

کشور
 
ده کشور برتر وارد کننده کاشی جهان در سال 2010 درصد از واردات جهانی در 2010
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 آمریکا  15 160  189  207  231  246  254  202  157  124  130  6.8 
 عربستان 34  48  62  65  77  80  89  77  99  116  129  6.7 
 فرانسه 97  104  104  104  109  110  110  108  112  101  103  5.4 
 آلمان 143  127  113  111  106  90  87  83  80  78  80  4.2 
 کره جنوبی 10  22  32  42  42  51  54  66  59  55  59  3.1 
 عراق             10  23  40  57  3.0 
 امارات     13  22  23  35  51  43  55  45  48  2.5 
 انگلستان 44  54  48  52  61  64  66  67  58  43  43  2.2 
 رژیم اشغالگر قدس              26 30  30  30  39  2.0 
 روسیه 10  21  22  28  34  35  42  47  54  30  38  2.0 

 

 

 

 

بازدید: 33996