کيل مصرف مواد وارداتی


 

کاشی دیوار
ردیف مواد مصرفی مقدار مصرف در یک مترمربع  _گرم  درصد ضایعات جمع
1. لعاب يا فريت  1000  20  1200
2. انگوب  300  20  360
3. رنگ  50  20  60
4. پودر چاپ و لعاب پودري  50  20  60
5. کائولن و بال کلي  200  20  240
6. انواع چسب (فيکساتيو و چسب CMC)  20  10  22
7. سيليکات زيرکونيم  100  20  120
8. روانساز  200  20  240
9. والاستونيت  100  10  110
10. گلوله و جداره  30  10  33

 

 

کاشی گرانتی طرح دار(فول بادی)
ردیف مواد مصرفی مقدار مصرف در یک مترمربع _ گرم درصد ضایعات جمع
1. انواع رنگ  200  20  240
2. کائولن و بال کلي 6000   20  7200
3. روانساز  200  20  240
4. گلوله و جداره  160  10  176
5. نفوذ دهنده و نمکهای محلول  200  10  220

 

 

کاشی کف و کاشی پرسلان لعاب دار
ردیف مواد مصرفی مقدار مصرف در یک مترمربع _ گرم  درصد ضایعات جمع
1. آلومین  30  20  36
2. کائولن و بال کلي  200  20  240
3. سیلیکات زیرکونیم  200  20  240
4. کربنات باریم  30  20  36
5. انواع چسب (فیکساتور و چسب CMC)  20  10  22
6. والاستونیت  100  20  120
7. لعاب پودری و پودر چاپ  50  20  60
8. گلوله و جداره  30  20  36
9. رنگ  50  20  60
10. لعاب یا فریت  1000  20  200
11. انگوب  300  20  360
12. تری پلی فسفات  200  10  220

 

 

کاشی گرانتی سوپر وایت
ردیف مواد مصرفی مقدار مصرف در یک مترمربع _ گرم درصد ضایعات جمع
1. کائولن و بال کلي  6000  20  7200
2. روانساز  200  20  240
3. گلوله و جداره  160  10  176
4. نفوذ دهنده  200  10  220
5. سیلیکات زیرکونیم  1250  20  1500
توضيح:کاشي گرانيت سوپروايت به کاشي اتلاق مي شود که کاملاً سفيد است و در آن هيچ نوع ، رنگ بدنه استفاده  نمي شود.

 

کاشی گرانتی تمام رنگی ( کلی بدنه رنگی می باشد)
ردیف مواد مصرفی مقدار مصرف در یک مترمربع _ گرم درصد ضایعات جمع
1. رنگ  1250  20  1500
2. بالی کلی و کائولن  6000  20  7200
3. روانساز 200  200  20  240
4. گلوله و جداره  160  10  176
5. نفوذ دهنده  200  10  220

 

 

کیل مصرف بسته بندی کاشی و سرامیک
ردیف مواد مصرفی وزن _گرم) توضیحات
1. کاغذ رو برای هر متر مربع کاشی  60  
2. کاغذ زير براي هر مترمربع کاشي  60  
3. کاغذ فلوت براي هر مترمربع کاشي  90  
  جمع کل براي هر مترمربع کاشي با در نظر گرفتن ضايعات 10%  210  
4. چسب کارتن براي هر مترمربع کاشي  0.9  
5. تسمه کارتن براي هر متر مربع کاشي  10  

6.

تسمه پالت هر متر مربع کاشي  4  
7. نايلون شرينگ کارتن هر متر مربع کاشي  35  
8. نايلون شرينگ پالت هر متر مربع کاشي  20  
9. نبشي مقوايي هر متر مربع کاشي  0.05  هر عدد نبشی یک متر
10. بست فلزي هر متر مربع کاشي  0.2  هر 5 مترمربع یک بست لازم دارد.
بازدید: 22190